- AUTOPIESA24 -

Termeni și condiții

   1. Definitii si Termeni generali

1.1 Definitii

Administratorul Site-ului AutoPiesa24 este West Intelligent Services S.R.L., cu sediul in Oradea, B-dul Dacia nr 53, bl AN 49, ap 23, avand numar de ordine in Registrul Comertului J5/54/12,01,2021, cod unic de inregistrare fiscala RO43539980

Bunuri si Servicii – orice produs mentionat in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Furnizor Utilizatorului, ca urmare a Contractului incheiat.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Furnizor si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Furnizorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri de pe Site.

Comunicare comerciala – orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, Bunuri, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema AutoPiesa24 si/sau ale unui Partener, ca de exemplu, comunicari de tip Newsletter, astfel cum apare definit in prezentul Document, comunicari prin mesagerie, semnificand orice forma de comunicare ce implica folosirea numarului de telefon, SMS sau alta platforma de social media sau orice fel de alta forma de comunicare, aceasta enumerare nefiind limitativa.

Document – prezentele Termene si Conditii.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si/sau a promotiilor desfasurate de AutoPiesa24 intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea AutoPiesa24 cu referire la informatiile continute de acesta.

Furnizor– este West Intelligent Services SRL, care prin intermediul site-ului AutoPiesa24.ro, prezinta Utilizatorilor produsele sale; iar dupa identificarea produsului cerut prin intermediul Cererii de oferta, furnizeaza aceste produse Cumparatorului.

Serviciul – inseamna orice serviciu oferit prin intermediul Site-ului, si / sau orice modul sau componenta a acestuia.

Site – domeniul AutoPiesa24.ro.

Termeni si Conditii – prezentul document continand termenii si conditiile de utilizare ale Site-ului, prin care se stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa Site-ul, ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Utilizator – orice persoana fizica/juridica care acceseaza site-ul si care si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale.

Vizitator– orice persoana fizica care acceseaza Site-ului fara a cere oferta.

1.2 Termeni generali

Prezentul Document continand termenii si conditiile de utilizare ale site-ului AutoPiesa24.ro stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul, ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestia, astfel cum acestia sunt formulate in prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acestia si/sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestia.

Pentru mai multe informatii cu privire la protectia datelor cu caracter personal va rugam sa accesati Politica de confidentialitate.

2. Drepturile asupra continutului Site-ului

Continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere, prin comunicari comerciale sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) apartin Administratorului Site-ului si partenerilor sai si reprezinta continutul Site-ului. Prin derogarea de la prevederea precedenta nu apartin Administratorului Site-ului sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa, informatiile furnizate Utilizatorilor, sau opiniile si / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului fata de materialele de orice fel postate pe Site sau fata de Continutul Site-ului in general.

Utilizatorul se obliga sa respecte toate drepturile de autor si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul Site-ului si partenerii sai le detin asupra / in legatura cu Site-ul, continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora.

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, cu exceptia situatiei in care serviciul este destinat unui alt scop. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului Site- ului.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal.

Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a continutului Site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute la adresa Oradea, B-dul Dacia nr53, bl. AN49,ap 23, sau prin oricare dintre modalitatile indicate la pagina de Contact a Site-ului.

Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea Administratorului Site-ului, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii inteleg si accepta ca orice informatie prezenta pe Site nu este si nu poate fi considerata drept oferta de produse si / sau servicii venind din partea Administratorului Site-ului.

Este interzisa folosirea acestui Site, a Continutului Site-ului, a Serviciului sau a oricarui serviciu, facilitate oferita de catre Site in scopuri comerciale, de exemplu pentru a recruta angajati de catre angajatori, pentru oferte de servicii de catre angajatori dar fara a se limita la acestea, fara acordul scris al Administratorului Site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ si ca Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la veridicitatea si corectitudinea informatiilor si datelor oferite de Utilizatori pe Site, sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestora.

Este strict interzisa postarea pe Site a oricarui continut, incluzand materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fara a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, contin texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod, sau care ar incalca orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare.

Utilizatorii se obliga sa furnizeze la cererea de oferta pe Site, precum si la orice activitate de accesare si utilizare a Site-ului date si informatii valide, valabile, exacte, veridice si corecte in scopul de a oferi sau de a beneficia de servicii prin intermediul Site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile Termenilor si Conditiilor, Administratorul Site-ului va putea opta in mod discretionar pentru suspendarea totala sau partiala a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea a oricarui continut expediat de Utilizator in vederea postarii catre Site, ori pentru interzicerea definitiva a accesului la una sau mai multe dintre facilitatile oferite de Site, fara niciun fel de atentionari sau notificari prealabile si fara a fi necesare orice alte formalitati in acest sens.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul le ofera doar o platforma de comunicare si ca doar ei singuri raspund pentru orice materiale, date si informatii postate pe Site indiferent de forma si partea in care apar, de utilizarea acestora, de accesarea si utilizarea Serviciului si a oricaror facilitati oferite pe Site si pentru orice efecte juridice si / sau comerciale derivand din acestea.

3. Legatura cu alte site-uri

Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv site-urile furnizorilor de produse si / sau servicii ori cataloage online, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile in legatura cu Continutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul Site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Administratorul Site-ului. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

 

4. Limitarea raspunderii

 

Utilizatorii inteleg si accepta ca  AutoPiesa24.ro este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a AutoPiesa24.ro.

In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca AutoPiesa24.ro este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea Continutului Site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

In cazurile de forta majora AutoPiesa24.ro si /sau  angajatii si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al AutoPiesa24.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, sa asigure si sa despagubeasca integral AutoPiesa24.ro si/ sau pe angajatii, reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul.

 

5. Dreptul de retragere acordat de Furnizor

In situatia in care aveti nemultumiri cu privire la un produs achizitionat, aveti dreptul de a va retrage din contract, fara a preciza motivele (mai putin in cazul in care produsul este identificat gresit de catre furnizor), in termen de 14 zile de la intrarea in posesie.

Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa informati Furnizorul de la care ati achizitionat produsul cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din contract. Va rugam sa consultati cu prioritate politica de retur, notificarea de retragere poate fi trimisa catre site-ul AutoPiesa24.ro la adresa de e-mail: office@autopiesa24.ro  Formularul de retur se poate descarca de aici.

Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiteti comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere.

Ulterior trimiterii notificarii de retragere, avem rugamintea de a expedia produsele cat mai curand posibil si fara intarzieri nejustificate in decurs de maximum 2 zile de la data la care ati comunicat retragerea. Termenul este respectat daca produsele sunt trimise inapoi inainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Produsele pe care le returnati trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost primite. Sunteti responsabil pentru diminuarea valorii produselor care rezulta din manipulari, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calitatilor si functionarii produselor. Nu se accepta produsele asupra carora au fost efectuate interventii neautorizate, cele care prezinta urme de uzura sau folosire excesiva, zgarieturi, lovituri, socuri sau produsele carora le lipsesc accesorii. Returul se face in ambalajul original, cu etichetele initiale intacte, certificatul de garantie in original (daca a fost emis de producator/ distribuitor) si toate documentele cu care a fost livrat produsul.

Costul direct de transport al returnarii de produse va fi suportat de catre Cumparator, cu exceptia cazului in care Produsul nu corespunde din cauza ofertarii gresite de catre Furnizor. In acest caz Furnizorul isi asuma greseala si suporta cheltuielile de transport.

Daca ati decis sa returnati produsele conform pasilor anterior prezentati, Furnizorul va va rambursa orice suma pe care a primit-o de la dumneavoastra, fara intarzieri nejustificate, in 14 zile de la data la care acesta a fost informat cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din contract. Furnizorul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea produselor vandute sau pana la primirea unei dovezi conform careia acestea au fost expediate. Furnizorul va efectua aceasta rambursare folosind aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care v-ati exprimat acordul expres pentru o alta modalitate de rambursare fara a vi se percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursari.

Va atragem atentia asupra faptului ca exista anumite exceptii de la dreptul de retragere conferit. in conformitate cu prevederile legii OUG nr 34/2014, urmatoarele cazuri sunt reglementate legal cu titlu de exceptie de la dreptul de retur

a) in contractele de prestari de servicii, dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul dumneavoastra prealabil expres si dupa ce ati confirmat ca ati luat cunostinta de faptul ca va veti pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a contractului de catre profesionist;

b) produselor sau serviciilor ale caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara pe care profesionistul nu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c) produselor confectionate dupa specificatiile prezentate de dumneavoastra sau personalizate in mod clar;

d) produse care sunt susceptibile a se deteriora sau care expira rapid;

e) produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena care au fost desigilate de consumator. Cu titlul de exemplu si nu limitativ facem referire la urmatoarele produse: truse de prim ajutor, ambalajele vidate ale unor piese, cum ar fi injectoare de exemplu, etc;

f) produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

g) contractele in cazul carora ati solicitat in mod special profesionistului sa se deplaseze la domiciliul dumneavoastra pentru a efectua lucrari urgente de reparatie sau de intretinere. Daca, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul presteaza alte servicii in afara celor solicitate in mod expres de dumneavoastra sau furnizeaza alte produse decat piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrarilor de intretinere sau de reparatie, dreptul de retragere se aplica respectivelor servicii sau produse suplimentare;

 

Pentru a retrage comanda, completati formularul de aici.

 

6. Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Oradea.

7. Modificarea Termenilor si Conditiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului.

 

 

WEST INTELLIGENT SERVICES SRL

CIF: 43539980 – J05/54/2021

Despre noi

Telefon: +40 745 312 399

Email: office@autopiesa24.ro

Adresa: B-DUL DACIA NR. 53, BL. AN49, AP. 23, ORADEA, JUD. BIHOR